top of page

KORUYUCU GÖZLÜK
AT UYGUNLUK BEYANI

BAYMAX Ürünlerini Dünya Standartlarında  Üretmektedir...
 

Baymax olarak koruyucu gözlük ürünlerimiz başta olmak üzere bütün üretimlerimizi Avrupa

standartlarına uygun şekilde üretiyoruz. Senelerin vermiş olduğu tecrübeyle tüketicilerimize her zaman

en üst kalitede ürünler sunmaya devam etmekteyiz. Satın alacağınız ürünün bütün sertifikalarını satış

sorumlumuzdan temin edebilir ya da aşağıdaki linkte tıklayarak sertifikalarımızı inceleyebilirsiniz.

AT uygunluk beyanı CE belgelendirme sürecinin bir parçasıdır. Bir firmanın üretimini yaptığı ve CE sertifikası almak istediği ürünlerin gerekli olan teknik düzenlemelere, yönetmelik ve standartlara uygun olduğunu ifade eden dökümanlardır. Üretilen ürünün CE sertifikası olabilmesi için kesin suretle AT uygunluk beyanı düzenlenmelidir.

 

AT uygunluk beyanı, ürün dizaynı, test veya analiz raporları, referans olarak edinilen standartlar, teknik çizimler, kullanım kitapçığı, risk analizi gibi bilgiler hazırlandıktan sonra oluşturulabilmektedir. Bu döküman, üretilen ürünün referans alınarak imal edildiği direktifin tüm gereksinimlerini karşılamalıdır. Buna ek olarak mutlaka üretici firma tarafından imzalanmalıdır.

 

CE Belgesi için yapılan başvurular, AT uygunluk beyanı hazırlanıp üretici kurumca imzalanmasından sonra resmiyete kavuşmaktadır. Beyanı imzalayan üretici firma, ürünün yürürlükte belirtildiği şekilde direktiflere uygun olduğunu ve bunun gerektirdiği  tüm sorumlulukları kabullenmektedir.

AT Uygunluk Beyanı Nedir?
 
AT uygunluk beyanı (Declaration of Conformity), üretici firma veya yetkili temsilcinin, ürettiği ürünlerinin AB gereksinimlerine uygun olduğunu beyan etmek için imzalamak zorunda olduğu bir dökümandır. Bu belge, bahsi geçen ürünün tüketici sağlığını ve güvenliği tehlikeli kılacak herhangi bir madde içermediği, işlevsel olmakla beraber, amacına uygun dizayn edildiğini ifade etmektedir. Bunun için satışa çıkmadan önce ürün üzerinde çeşitli incelemeler, analizler, testler yapıldığını da ifade etmektedir.
AT uygunluk beyanını imzalayan üretici yasal olarak da mesuliyet almış kabul edilir. Doğru olmayan bir beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler için çeşitli yaptırımlar söz konusudur.
AT uygunluk beyanı, CE işaretleme yönetmeliği kapsamına giren her ürün için mecburidir. Hangi güvenlik direktifleri kapsadığı fark etmeksizin her ürüne ait AT uygunluk beyanı hazırlanmalıdır. Tek bir ürün farklı direktifler kapsamında olsa da tek bir beyanın oluşturulması yeterlidir.
 
AT Uygunluk Belgesi Nedir?
 
AT uygunluk beyanı, CE belgelendirmesini tamamlayan bir belgedir. Üretilen ürüne ait teknik dosyanın düzenlenmesinden sonra oluşturulmaktadır. AT uygunluk beyanının bir nüshası da mutlaka teknik dosyaya yerleştirilmektedir. Böyle bir beyanname bulunmuyorsa veya yanlış düzenlenmişse üretimi yapılan ürünler piyasadan geri çektirilebilmekte; üreticiye para cezası ve hapis cezası dahi verilebilmektedir.
AT uygunluk beyanı, ilgili CE standardına başka bir süre öngörülmedikçe, ürünün satışa sunulduğu tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza edilmelidir. Ek olarak, mutlaka Avrupa Birliği´nin resmi kabul edilen dillerinden birinde düzenlenmelidir.
Ürünün satıldığı AB ülkesinin diline veya dillere çevrilmesi gerekmektedir.

bottom of page