top of page

KORUYUCU GÖZLÜK
CE TEST RAPORU

CE Test Raporu
 
Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda yer alan birçok üründe CE işaretlemesini görmekteyiz.
“Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelmekte olan bu işaret, topluluk içinde satılmakta olan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerine göre denetlendiğini ve değerlendirildiğini ifade etmektedir. Avrupa Topluluğu içerisinde
satın alınan yeni bir telefon, televizyon veya herhangi bir üründe CE işaretini görmek mümkündür.
CE işaretlemesi aynı zamanda tüm üretim yapan firmaların hesap verilebilir ve aynı kurallara uyumunu zorunlu hale getirerek adil rekabet koşullarını ifade etmektedir.
Ürünlerin serbest dolaşımı ile ilgili genel kaideler “COMMISSION NOTICE The ‘Blue Guide’ on the Implementation of EU Products Rules 2016” dokümanı içerisinde detaylı şekilde anlatılmaktadır.

Baymax koruyucu gözlüklerinde test raporu mevcuttur. Çeşitli yanma, çarpışma, çizilme gibi birçok alanda kontrol edilip avrupa komisyonu tarafından tasdiklenmiştir. Satın almak istediğiniz ürünün raporlarını satış temsilcimizden talep edebilir veya sayfanın aşağısındaki linkten kalite belgeleri sayfamızı kontrol edebilirsiniz.
 

TEMEL GEREKLER
 
AB yönetmeliklerinin temeldeki özelliği, CE işareti taşıyabilecek ürünlerin ileri düzey sağlık ve güvenlik gerekliliklerini ortaya koyan, temel normlar ile sınırlandırılmış olmalarıdır. Temel gereklilikler ürünün doğasında zaten var olan tehlikeleri ifade etmektedir, bu yüzden üreticiler eğer kullandıkları harmonize standartlarda yer almıyorsa, risk analizlerini tamamlayıp teknik dosyalarında muhafaza etmelidirler.

ce-isareti.gif
bottom of page