top of page

KORUYUCU GÖZLÜK ÜRETİCİSİ
ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardı 2015 yılında yenilenmiştir. 2015 versiyonuna
geçişteki tarih 14.09.2018 dir.
 
Standardın yeni versiyonu ile birlikte ISO ANNEXSL gereksinimleri ile Yüksek seviye Standart yapısı
oluşmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında benzer tanım ve
başlıklar yer verilmektedir.
 
Versiyonun en belirgin özelliği risk tabanlı yaklaşımdır. Riskin “Kalite Yönetim Sistemi”nin tek bir bileşeni olarak değerlendirilmesi yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanıyor olmasıdır. Kalite Yönetim Sisteminde
uygulanacak risk tabanlı yaklaşım ile Sistemin reaktif halden pro aktif hale gelmesi, Sürekli iyileştirmenin
desteklenmesi, Önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alması hedeflenmiştir.
 
ISO 9001:2015 versiyonundaki önemli değişikliklerden bir diğeri ise karşı tarafın ihtiyaçlarıdır. Yeni
versiyon ilgili taraflar tanımlama ve onların beklentilerini kavramaya kadar bir bağlam analizini de
gerektirmektedir. Ürün ve hizmet sağlama gereksinimini, yasal şartlara uyumunu ispat etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak daima hedef olarak uygulanmıştır.

bottom of page